Akademia Giełdowa XIII

Powrót w nowym standardzie

Zapisy
Akademia Giełdowa

Akademia Giełdowa

Akademia Giełdowa XIII to innowacyjny projekt, którego celem jest propagowanie i poszerzanie wiedzy o rynku kapitałowym i inwestowaniu. Jest on organizowany przez Studenckie Koło Naukowe "Klub Inwestora" działającym w Szkole Głównej Handlowej. Od 22 do 26 maja 2017 roku odbędzie się seria 2 wykładów i 4 warsztatów, podczas których swoją wiedzą, a także doświadczeniem dzielić się będą eksperci z firm zaangażowanych w Akademię Giełdową. Zwieńczeniem projektu będzie test końcowy mający na celu sprawdzenie stanu wiedzy uczestników przyswojonej podczas trwania projektu, a także uroczysta gala podczas której rozdane zostaną nagrody rzeczowe, certyfikaty, a także praktyki studenckie w znanych domach maklerskich...

Więcej...

Klub Inwestora

Studenckie Koło Naukowe Klub Inwestora jest jedną z najbardziej prężnych organizacji funkcjonujących w Szkole Głównej Handlowej. Nasza koło powstało w czerwcu 2002 roku i obecnie liczy około 100 członków – studentów których łączą wspólne pasje oraz chęć podejmowania ambitnych wyzwań. Posiadamy też liczną, bo 80 osobową grupę alumnów, którzy pracują dla najlepszych polskich i światowych instytucji: banków, funduszy czy też firm konsultingowych. Opiekunem SKN KI jest prof. dr hab. Mieczysław Puławski – jeden z twórców polskiego rynku kapitałowego, a obecnie kierownik Katedry Rynków Kapitałowych SGH. Członkowie SKN KI pogłębiają wiedzę na temat rynków finansowych. Poznają je od strony teoretycznej, jak również uczą się, jak w praktyce wykorzystać zdobyte wiadomości...

Więcej...
Klub Inwestora

Zapisy

W tym roku projekt powraca w nowej, rozbudowanej formie!

Więcej...

Harmonogram

Poniżej rozkład jazdy

Harmonogram

Zapisy już ruszyły!